Om Synet

ØJET OG SYNET

ØJET


Øjet er kugleformet med ca. 2,5 cm i diameter og består af mange forskellige enkeltdele og funktioner.

Lyset, der kommer ind i øjet, afbøjes (brydes) og samles, så det rammer nethinden rigtigt.

1

2

3

4

5

6

7

1. Regnbuenhinden (iris): Rundt om pupillen sidder regnbuehinden. Det er en muskel, der bestemmer hvor meget lys, der må komme ind i øjet. Når det er mørkt, skal øjet bruge meget lys for at se, så er pupillen stor. På stranden, hvor lyset er stærkt, sørger regnbuehinden for at pupillen er meget lille, så du ikke bliver blændet af solen.

2. Hornhinden (cornea)Foran pupillen, er en gennemsigtig hinde, som dækker det forreste af øje.

3. Pupillen: Pupillen er det sorte hul midt i øjet. Lyset kommer ind i øjet gennem pupillen.

4. Linse: Linsen er glasklar.  Linsens funktion er at ak­kom­modere (stille skarp ved at krumme sig og fokusere på forskellige afstande).

5. Synsnerven: Sender signaler til hjernen.

6. Den gule plet (Macula lutea):  Den lille del af nethinden der er sæde for det skarpeste syn.

7. Nethinden: Til slut rammer lyset nethinden.  Øjet opfanger billeder, når lyset rammer nethinden, som er bagest i dit øje. Her sidder alle nervecellerne, der sender signaler til synsnerven.

SYNSSANSEN

Synssansen opfatter lys og mørke, farver og konturer. Synssansen er en fjernsans fordi den primært giver hjernen informationer om ting, der ikke har noget med selv kroppen at gøre; dvs., at den fortæller os om det, der kommer fra verden eller foregår i verden omkring os. Den hjælper også med at bedømme afstande og med at styre bevægelser. 80% af alle de indtryk, vi opfatter fra vores omverden, får vi via synssansen.


FAKTORER, DER NEDSÆTTER SYNET

Der er mange faktorer, som påvirker synsevnen. Nogle af dem er unaturlige, og andre er helt naturlige i forhold til den normale fysiske aldring.

Nogle faktorer, der nedsætter synet er refraktionsfejl, alderssyn og øjensygdomme.

Refraktionsfejl

Normal syn

 Normalt afbøjes lysstrålerne først af horninde og bageefter af linsen, således at de samles i et fælles punkt på nethinden (retina). Derved kan sansecellerne - tappe og stave) i netop det punkt registrere lysstyrke og farver.

Fra nethinden sendes en nerveimpuls til  hjernen, hvor der dannes et klar billede.

Samles strålerne ikke i et fælles punkt vil der blive danet en uklart billede i hjerne.

Langsynethed

Langsynethed skyldes en synsfejl, der gør det svært at se ting klart på kort afstand. Ved det langsynede øje bryder linsen lyset for lidt i forhold til øjets længde. Det resulterer i, at fokus samles i et punkt bagved nethinden og ikke på selve nethinden, som det gør ved et normalt øje.


Alderssyn

Nærsynethed

 Nærsynethed skyldes en synsfejl, der gør det svært at se klart på afstand. Ved det nærsynede øje bryder linsen lyset for meget i forhold til øjets længde. Det resulterer i, at fokus samles i et punkt foran nethinden og ikke på selve nethinden, som det gør ved et normalt øje. For at få strålerne ved til  at ramme nethinden spredes strålerne ved hjælp af en linse. En spredelinses stryrke bliver beskrevet med et minus-tal.


Bygningsfejl

 Ureglmæssigheder i hornhindens krumning betegnes som bygningsfejl. Typisk har hornhinden eller linsen i øjet en overfladisk krumning eller ujævnhed, som giver et sløret syn, både når man bruger sit nærsyn som ved læsning, og når man bruger sit afstandssyn og kigger længere væk.


Alderssyn eller presbyopi

Alle strukturer i øjet ændrer sig med alderen og dermed forringes synet. Vores syn ændres f.eks. fordi nethindens lysfølsomhed falder og evnen til at se kontraster mindskes.

Pupillens diameter mindskes gennem hele livet. Når der kommer mindre lys ind i øjet, bliver synsopelevelsen mørkere. De medfører, at det bliver sværere at skelne detaljer, da kontrasterne bliver mindsket.

Omkring 40 års alderen mærker man, at der er brug for mere lys eller holder avisen eller bogen lidt længere væk end tidligere. Denne udvikling har været i gang i mange år. Det betegnes som presbyopi eller gammelmandssyn, og skyldes at linsens evne til at ændre krumning mindskes.

Selv om det bliver sværere at se på kort hold, vil de fleste opleve stadig at kunne se skarpt på langt hold.

Øjensygdomme

4 TYPISKE ØJENSYGDOMME


De 4 hyppigste øjensygdomme der især rammer ældre mennesker og forårsager svagsyn er

 AMD 63%, Diabetiske øjensygdomme 8%, grøn stær 6% og grå stær 4%. 

Undesøgelser viser at omkring en tredjedel af patienter med disse øjensygdomme, kan med ny brillekorrektion opnå en synsforbedring. Nogle af dem giver overfølsomhed for lys, hvilket kan modvirkes med specielle filtrer. Hjemmebriller er medlem af foreningen af svagsynsspecialister.

GRÅ STÆR

Også kaldet katarakt, er uklarhed i øjets linse. Når linsen bliver

uklar, kan lyset ikke passere frit og samles i et fælles punkt på

nethinden, og man vil få nedsat syn. Operation er den eneste behandlingsmetode, der findes.

AMD

En Forkortelse af: Aldersrelateret macula degeneration. Blev tidligere kaldet øjenforkalkning at gøre.

 Sygdommen opostår,når nogle celler i den centrale del af nethinden slides. AMD fører til gradvist tab af get centrale syn.


GRØN STÆR

Også kaldet glaucoma, er karakteriseret ved skader på synsnerven og udfald i synsfeltet efter for højt tryk i øjet. Uden behandling vil tilstanden oftest medføre blindhed. Behandlingen af grøn stær kan foretages såvel medicinsk som kirurgisk. De fleste tilfælde kan nøjes med tryksænkende øjendråber

DIABETISKE ØJENSYGDOMME

Personer med sukkersyge får ofte dårligt syn. Problemet skyldes at vævet mangler ilt pga. de svingende blodsukkerniveauer, og det medfører forandringer i nethinden. Det er vigtigt at passe sin diabetes behandling, for at undgå at miste eller forværre sit syn.


Om os


Vores filosofi: at gøre en synsprøve let for dig. Hjemmebriller din besøgende optiker der kører til dig, til dit hjem eller kontor, netop der, hvor du er.

 

Læs mere

Synsprøve

 

Synssprøven foretages af et  autoriseret optometrist. Vi anvender vi de nyeste, mest præcise og avancerede udstyr. Måling af øjentrykket er inkluderet i vores synsprøve.

     

Læs mere

 

Kontakt

 

Vi er klar til at give dig et optimalt syn. Du kan bestille din synsprøve her.

Vi har mange mærker af briller, moderne og  af god kvalitet.

 

  Læs mere